TR | EN | DE

Kalite & Sertifikalar

Kalite & Sertifikalar

Çalışma prensibimiz; tasarımdan sevkiyata, üretimin tüm safhalarında kalite anlayışını ön planda tutarak, çevreye saygılı olarak faaliyet göstermektir.
Bugün, tüm çalışanlarımız ile birlikte, en iyi hizmeti sunma gayreti içinde, ISO 9001-2008 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001-2004 Çevre Yönetim Sistemi standartlarında çalışarak daima sektörün önde gelen firmaları arasında yer almayı hedeflemekteyiz.

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliğini bir temel felsefe olarak benimseyen ÖZ-MADEŞ; merkez, şube ve İştiraklerindeki tüm çalışanları ile müşteri memnuniyetini ön plana çıkartmayı, bunu yaparken de müşteri beklentilerini, ürün ve çevre yaşam döngüsünün her aşamasında karşılamayı ve aşmayı hedeflemektedir.

Müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutarken, sürdürülebilir bir büyüme için ÖZ-MADEŞ ’ın temel amaçları aşağıdaki gibidir;

  • Ürün ve hizmet kalitemizle Mobilya sektöründe pazarın her segmentinde tercih edilir, dinamik bir şirket olmak,
  • Tüm çalışanların katılımı ile sürekli iyileştirme yaklaşımı doğrultusunda, tüm süreçlerimizin performansını uluslararası düzeyde rekabet edilebilecek seviyeye yükseltmek,
  • Yönetim sistemlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gerekli kaynakları temin etmek,
  • Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği Entegre Yönetim Sistemlerinin sürekli iyileştirme amacıyla; Sektördeki ve dünyadaki iyi uygulamaları dikkate alarak ölçülebilir hedefler oluşturmak, gerçekleşmesini düzenli olarak gözden geçirmek,
  • Ürün ve hizmetlerimizi gerçekleştirirken ilgili tüm sektörel, ulusal ve uluslararası mevzuat gereklilikleri ve diğer uygulanabilir şartları yerine getirmek, uygunluk yükümlülüklerine hassas bir şekilde uyum gösterip Entegre Yönetim Sisteminin performansını arttırmak,
  • Süreçlerimizin tamamında, kirliliğin önlenmesine özen göstermek ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmek, geri kazanımı teşvik etmek ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmak,
  • Güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlayarak, çalışanlarımızın ve temsilcilerinin tüm süreçlerde danışma ve katılımlarının sağlanması ile Sıfır İş kazası ilkesi doğrultusunda çalışmak,
  • Risk odaklı yaklaşımla, riski kaynağında önlemek, meslek hastalıklarını en aza indirgemek,
  • Bütün paydaşlarımızla Kalite, Çevre ve İş Sağlığı ve Güvenliği konularında iş birliği yaparak bilinçlendirmeyi arttırmak,

 

ÖZ-MADEŞ olarak Entegre Yönetim Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacı ile politika çerçevesinde faaliyetlerimizin her aşamasında ekip çalışması içinde, bilgiyi paylaşarak ve süreçlerimizi sürekli geliştirerek; paydaşlarımıza, topluma ve üreticilere katma değer oluşturarak gerçekleştireceğimizi taahhüt ederiz.